Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Общи условия за ползване , плащане и доставка

Общи условия за ползване , плащане и доставка

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ

ВНИМАНИЕ! МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ WEB-МАГАЗИНА НА ЕЛДОМИНВЕСТ ООД. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА WEB САЙТA ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

Общи условия
Настоящият уеб сайт и съдържащите се в него търговски предложения за продажба на стоки, собственост на „Елдоминвест”ООД, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.”Вл. Варненчик” № 275А, наричан по-долу за краткост „Доставчик” са насочени към физически и юридически лица. Всички промоционални оферти важат до изчерпване на количествата или до изтичане срока на промоцията.

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в интернет страницата www.boileri-bg.com стоки, клиентът трябва:
- Да е попълнил вярно, пълно и точно електронната регистрационна форма като при промяна ги актуализира в едноседмичен срок.
- Да се е съгласил с настоящите Общи условия.

При извършване на регистрация на сайта www.boileri-bg.com и попълване на валиден e-mail адрес, Вие се съгласявате да получавате регулярен информационен бюлетин, разпространяван по електронен път, чрез e-mail адреса който сте посочили. Информационният бюлетин е част от електронния магазин, разработен е за ваше удобство и се разпространява безплатно. Съдържа актуални новини, информация за най–новите промоционални оферти и изгодни предложения на Доставчика. Може да се откажете от абонамента за получаване на бюлетина по всяко време, като натиснете бутона “прекъсни абонамента”.
   
Съгласие
С отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Защита на личните данни
Можете да разглеждате страниците на сайта www.boileri-bg.com свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни.
В случай, че решите да използвате нашите услуги, необходимо е да се регистрирате, но личните Ви данни ще бъдат защитени в съответствие със законовите изисквания. Подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, използваме изключително онези данни, които сме получили директно от Вас.
Доставчикът не иска да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез Сайта. Всички материали, информация и други съобщения ("Съобщения"), изпратени в този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Доставчикът няма никакви задължения по отношение на тези Съобщения. „Елдоминвест” ООД и посочените от него лица ще имат право да копират, разкриват, разпространяват, съобщават, инкорпорират или използват по друг начин съобщенията и всички съдържащи се в тях данни, изображения, звуци, текстове и др. за всякакви търговски и нетърговски цели.
Работата с личната идентификационна информация, която изпращате на Доставчика с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Онлайн декларацията за конфиденциалност на доставчика. Нямате право да излагате или изпращате към този WEB сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение със законите в Р България.

Промяна на условията за ползване
Настоящите условия за ползване, както и Вашето използване на сайта са подчинени и регламентирани от законите на Р България. Относно всички неуредени с тези условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.
 
Настоящите общи условия съдържат правила за работа и потребление за покупка на продукти, между „Елдоминвест” ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" 275А, ЕИК BG103004396, тел. 052/502 109 и лицето, което е изразило по електронен път в WEB сайта www.boileri-bg.com съгласие с Общите условия.
Магазин www.boileri-bg.com е WEB сайт за електронна търговия – виртуален ресурс в интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
 
Условия за поръчка на стоки
Поръчването на определена стока става след потвърдена регистрация на клиент. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор в смисъла на ЗЗД клиента и доставчика, в съответствие с описаните в настоящия документ Условия за ползване и правилата за продажба от разстояние, съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
Офертите съдържат  информация за предлагания  продукт съобразно вида му, която включва основните характеристики, цената, информация за начина на плащане, доставка и изпълнение на договора;  стойността на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа;  правото на Потребителя да се откаже от договора и условията,  при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите;  периода, за които направеното предложение и цена остава в сила; минималната продължителност на договора.
Офертите са придружени със снимков материал, който е илюстративен.

Указаната цена на отделната стока е с включен Данък върху добавената стойност (ДДС) и е за 1 брой. Цената за доставка автоматично се калкулира по време на създаване и финализиране на поръчката.
Клиентът посочва основните параметри на желаната от него стока, съгласно предоставените опции и вида на стоката (модел, брой и  др. п.).
При поръчката клиентът задължително посочва изискваните данни, чрез които е възможно да се установи обратна връзка от наша страна.
Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва доставчика със задължението за изпълнение на доставката.
След получаване на поръчката доставчика извършва проверка за валидността на данните от регистрацията.
 
Условия и начини за плащане
След получаване на поръчка от клиент се извършва проверка за валидността й.
Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка, да  плати цената на стоката, да осигури достъп и възможност за получаване на стоката, да получи вещта. Договарят се начините на плащане и доставката на стоката.
Заплащането на дължимата цена на стоката от клиента става по един от следните три начина:
- чрез наложен платеж в момента на получаване на стоката;
- чрез превод на сумата по банков път;
- с кредитни карти VISA,MASTERCARD, MAESTRO и БОРИКА чрез платежната страница на обслужващата Банка ДСК. Сигурността на плащанията са защитени от системите Verified by VISA и MasterCard SecurCode. Доставчикът не съхранавя данни на банкови карти.
Клиентът се задължава да заплати цената на заявените стоки в срока и по избран в поръчката начин, както и да заплати евентуални транспортни разходи.

При плащане с банкова карта и евентуален отказ от закупената стока, Доставчикът се задължава да възстанови сумата след приспадане на транспортните разходи до 3 (три) работни дни след физическото получаване на стоката в обекта на Доставчика. Възстановяването на сумата става само и единствено по картата с която е направено плащането.
 
Условия за доставка
Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес от партньорска куриерска фирма. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка. Доставчикът потвърждава и в писмена форма информацията, която се съдържа в офертата не по-късно от доставката на стоката или изпълнението на договора.  
Поръчаната от клиента стока се доставя в сроковете, упоменати в раздел „Плащания и доставка” на посочения адрес при условие, че адресът е актуален, а поръчката е потвърдена.
Ако клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в регламентирания срок, поръчката се счита за невалидна и доставчика се освобождава от задължението да извърши доставката.
В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на посочения адрес, той поема за своя сметка разходите по повторна доставка. Евентуалните разходи по транспорта се заплащат при получаване на стоката.
Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, се задължава да заплати формираната цена за стоката.

Отказ за получаване на поръчана стока
Съгласно разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП имате право да се откажете от закупените стоки в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от Вас. Транспортните разходи при връщането на отказаната редовна стока към доставчика са изцяло за сметка на клиента.
Длъжни сте да съхранявате получените стоки, тяхното качество, опаковки, безопасност и съпровождащата ги документация по време на този срок.
В случай, че желаете да се откажете от закупените стоки, следва да ни върнете  обратно предадените стоки в състоянието, в което сте ги получили, в опаковката, в която нормално се предлагат в търговската мрежа и със  съпровождащата ги документация, в противен случай, връщането на стоката става след договаряне на обезщетение за евентуалното намалените на потребителски свойства на стоката.
Клиент, поръчал стока от електронния магазин на www.boileri-bg.com, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:
- Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени. Констатацията и отказът стават в момента на получаване на стоката.
- При констатирани липси и ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на стоката.
Рекламации се извършват само и единствено в момента на доставката, а при  несъответствия с договореното се предявяват до две години от доставката но не по-късно от два месеца от установяването.
Клиентът има право да иска връщане на стоката, ако при неправилно транспортиране могат да бъдат констатирани видими дефекти на стоката или нарушена цялост на опаковката й. В този случай, клиентът не трябва да подписва придружавашите доставката документи, че е получил стоката и незабавно трябва да уведоми Доставчика. При предявяване на рекламация клиентът може да претендира за замяна на стоката с нова или за безплатно извършване на ремонт, при условията на чл.113 и чл.114 от ЗЗП.;
     
Гаранционни условия
За стоките, закупени от този Сайт важат гаранционните срокове на Доставчика, изрично упоменати в детайлната информация към всяка от тях.
За целта е необходимо клиентите добросъвестно да съхраняват гаранционната карта, неделима част от съпровождащата стоката документация.
 
Ограничения
Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите му с изключение на ограниченията, описани в настоящите Общи условия и други общовалидни ограничения.
Ако регистрирани потребители или случайни посетители на сайта го претоварват с фиктивни заявки или по какъвто и да било друг начин,  Доставчикът си запазва правото да налага рестрикции за достъп до сайта и по IP адреси, както и да предявява искове за нанесени щети от неправомерно ползване.
Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
 
Обезщетения
Клиентът е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката. Клиентът е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.


Препратки към други сайтове
С цел да улесним достъпа Ви ние, екипът на Доставчика, можем да изградим връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от Доставчика или трети страни.
Линковете от нашия сайт към интернет страници на трети страни представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Доставчика няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, ние Доставчика се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

Препратки към www.boileri-bg.com
Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според условията на приложимите закони.
Препратките може да сочат към съдържание на www.boileri-bg.com, но не и да го копират.
Не трябва да се използва логото на Доставчика без разрешение от Доставчика.
Препратките не трябва да съдържат информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна.

Тези общи условия могат да бъдат променяни едностранно от доставчика „Елодминвест”ООД –Варна, който след извършване на промените се задължава да уведоми регистраните потребители и/или ги публикува на WEB сайта www.boileri-bg.com. Промените не засягат валидно подадени заявки преди уведомлението за промените в Общите условия.


Алтернативно решаване на спорове :
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги. Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, така че потребителите от страната да имат лесен достъп до тях. Компетентен орган за АРС при разрешаване на спорове между "Елдоминвест" ООД и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Варна. Подробна информация за Помирителната комисия и процедурата може да се получи на следния адрес:

https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya

Друга възможност на Потребителя е да използва Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални